Aktuellt

Arkiv
2018-10-03
Jan Martinsson Läs mer  »
2018-08-24
Nybrostrand Läs mer  »
2018-07-02
Malmö Läs mer  »
2018-06-11
Allt uthyrt i Viljan! Läs mer  »
2018-05-18
GDPR - Personuppgifter Läs mer  »

Inflyttningsinformation

Att tänka på när du flyttar in eller ut
Hyresgästen är skyldig att vårda lägenheten och ersätta skador han / hon vållat. Du har ansvar för lägenheten från den dag du flyttar in till den dag du flyttar ut. Det är därför viktigt att lägenheten besiktigas när du flyttar in och innan du flyttar ut. Besiktning görs av hyresvärden.
Normalt sett är bara den som flyttar ut med vid besiktningen. 
Skador som påpekas vid besiktningen och som den som flyttar ut betalar, skall åtgärdas av hyresvärden.
Efter uppsägning gäller tre månaders uppsägningstid från det kommande månadsskiftet, uppsägningen skall därför vara oss tillhanda senast sista dagen i månaden.
Hyreskontraktet ska sägas upp skriftligt, gärna rekommenderat.
 
Adressändring
Genom att ringa adressändring på 020-979899 eller anmäla adressändring på deras hemsida www.adressandring.se meddelas de flesta centrala myndigheter om att du har bytt adress.
 
När kan du flytta in?
Du har rätt att flytta in klockan 12.00 den dag hyresavtalet börjar gälla. Är den dagen en lördag, söndag eller helgdag får du flytta in första vardagen efter. Hyra erläggs i dessa fallen för en hel månad.
 
El och vatten
I våra fastigheter förekommer att både el och vatten ingår och inte ingår i hyran. Kontrollera därför detta vid varje tillfälle du söker en viss lägenhet. Hushållsel betalas alltid av hyresgästen. Glöm inte att avsluta ditt gamla abonnemang i den lägenhet du lämnar.
 
Internetuppkoppling
I Sjöbo är våra hus är kopplade till Teleservice Skånes nät. De kontaktar dom via www.teleservice.net/bredband eller per telefon 0416-585050.
I Skurup är våra hus kopplade till Sydantenn via kabel TV, kontakta Sydantenn på 040-14 18 80.
 
Felanmälan Skurup:
Vardagar kl 08.00 - 16.30  Tel 0411-53 61 03 eller kabel-TV@skurup.se                    
Vardagar kl 16.00 - 22.00 Tel 040-676 90 65 SOS Alarm                          
Helger kl 10.00 - 22.00 Tel 040-676 90 65 SOS Alarm                         
I Hörby är våra hur kopplade till KL Elektronik, kontakta KL Elektronik, du kontaktar dom på www.horbykabel.net eller per telefon 0415-134 50. Går även via E-post. kjell@horbykabel.net 
Du sluter själv avtal med dessa och det är hit du skall vända dig vid problem eller eventuella frågor kring abonnemang.
 
Kabel-TV
Följande kanaler ingår alltid i hyran
SVT1, SVT2, TV4, SVT24/Barnkanalen.
Förändringar av kanalutbudet kan ske.                    
 Leverantör av TV-signalerna är samma som vid Internet –se ovan.
Det förekommer fastigheter där man har en gemensam kabel TV anläggning och LENY betalar avgiften för grundutbudet. I dessa fall ingår kabel TV i hyran. Se vad som gäller i ditt kontrakt / kolla vad som gäller den lägenhet du är intresserad av.
Kontakta respektive leverantör vid problem eller vill utöka ditt utbud.              
Kontrollera med dina grannar om du saknar bild innan du ringer.
 
Egen parabol
Egen parabol får ALDRIG monteras utan tillstånd från vårt servicekontor. Tillstånd ges aldrig för montering på fasad eller utanpå balkong.
 
Lås och nycklar
Du får nycklar i samband med inflyttning från vårt servicekontor eller kontoret beroende på vad som avtalats.
Leny har huvudnyckelsystem till lägenheterna.
Kostnaden för låsöppning står du själv för (f.n 500 kr).
Ett tips är att ha en reservnyckel hos någon.
Behöver du en extra lägenhetsnyckel så kontakta du vårt servicekontor för information. Kostnaden står du själv för.
Har du blivit av med en lägenhetsnyckel eller av någon annan anledning vill byta ditt lås beställer du låsbyte hos vårt servicekontor.
Du står själv för kostnaden för byte av samtliga cylindrar i lägenheten och ev. tillhörande förråd.
Du står också själv för kostnaden om du har blivit av med någon av de nycklar du fick när du flyttade in. Detta gäller även ditt bokningslås till tvättstugan. 
 
Värmepolicy
Vi har ett gemensamt ansvar att tänka på vår miljö och hålla energiförbrukningen på en rimlig nivå. LENY har beslutat att hålla min 20 grader dagtid och nattid i våra lägenheter. På hösten när vädret slår om och det blir svalare ute känns det ibland lite ruggigt inne. Om termometern visar 20 grader är faktiskt allt som det ska och man får ta på sig en extra tröja om man fryser.
Vädra kort och effektivt, gärna med tvärdrag. Vi har inte råd att elda för kråkorna och låta fönstren stå på glänt hela dagen. 
Alla element behöver luft runt sig, placera därför inte soffor eller häng tunga gardiner nära termostatventilen eller framför elementen.
Om rumstemperaturen skulle understiga 20 grader en längre tid kan något
fel ha uppstått.
Kontakta då vår felanmälan i vanlig ordning.
 
Hyresvärdens rätt att gå in i din lägenhet
Hyresvärden har ingen rätt att gå in i din lägenhet men du är
skyldig att låta hyresvärden komma in för:
• nödvändig tillsyn t ex planering av reparation
• brådskande arbete
• reparationer, hyresvärden skall då meddela i förväg
• visning av lägenheten, om den är hyresledig.
 
Felanmälan
Om det skulle inträffa en skada, t ex vattenläckage måste du meddela detta till hyresvärden så fort så möjligt så att skadan inte förvärras.
Du kan göra en felanmälan på hemsidan genom att skicka e-post eller under dagtid ringa till ditt områdeskontor. Kontakta oss
 
Upptäcker du ohyra anmäls detta direkt till servicekontoret, LENY har avtal med Anticimex –men för att kontakta dom behöver du vårt kundnummer samt vil vi ha reda på om det förekommer problem i våra lägenheter.       Vid akuta fel under dagtid och servicekontoret på tel 0416-19521 inte går att nå, kan du kontakta kontoret på tel. 0416-19290. Vid akuta fel under övriga tider, ring våra direktnummer enligt den jourlista du fått i samband med inflyttningen. Felanmälan betraktas som akut när det föreligger risk att människor eller material kan komma till skada, eller när felet innebär avsevärd försämring i boendet.         
Fel på kabel-tv anmäls direkt till leverantören, se under Kabel TV, Internet ovan.
 
Extra utrustning
Anskaffar du egen tvättmaskin eller diskmaskin, skall denna vara inkopplad på ett korrekt sätt samt ha en extra avstängningsventil. Diskmaskin kräver även ett avrinningstråg. 
Några hyresgäster behöver kanske en extra frys, då är det viktigt att denna kopplas rätt.
OBS! Jordat uttag gäller alltid.
Kontakta ALLTID din hyresvärd innan du installerar extra utrustning.
Då får du också goda råd utan kostnad.
 
Persienner                
Persienner är alltid extra utrustning som tillhör hyresgästen. Hyresgästen svarar för underhåll av dessa. I en del fastigheter har Leny svarat för installationskostnaden av persiennerna, i dessa fall är det inte tillåtet för avflytande hyresgäst att demontera dessa eller ta betalt för dessa av inflyttande hyresgäst.  Fråga hyresvärden vad som gäller i just din lägenhet. Har du inglasad balkong och vill montera rullgardiner eller solskydd, kolla först med servicekontoret, vi kan tipsa om lämplig leverantör och vad vi ställer för krav på enhetlig färgsättning.      
                 
Brand och infartsvägar
En gyllene regel vid brand är, stäng in branden oavsett om det brinner hos dig,
grannen eller i något förråd och larma brandkåren omedelbart.
Brandvarnare är ett både billigt och bra skydd. Ibland kan flera behövas.
En annan billig livförsäkring är att ha en brandsläckare i lägenheten.
Tänk på att inte blockera brandvägar och infartsvägar till bostadsområdena.
En blockerad väg kan kosta liv och egendom.
Gör dig själv och dina grannar en tjänst, blockera ej dessa vägar.
 
Brandvarnare
Leny tillhandahåller en brandvarnare i samtliga lägenheter. I de brandvarnare vi numera sätter in är batteriet inbyggt och ej bytbart. Batteriet skall hålla i ca 10 år, därefter byts hela brandvarnaren. Det åligger varje hyresgäst att meddela när batteriet gått ut eller brandvarnaren upphört fungera.
Batteriet kan provas genom att trycka på brandvarnaren, funktionen måste provas genom att utsätta den för rök. Dessa prov skall göra 1 gång per år.
 
Att sätta upp saker
Väggarna i din lägenhet kan vara av olika material. Det kan därför behövas olika hjälpmedel för att sätta upp t.ex tavlor.                                                                                                                                                            
I handeln finns olika typer av krokar som är speciellt anpassade till olika väggmaterial.                                    

OBS! Gör aldrig hål i kakelplattor – kaklet spricker lätt och du punkterar det tätskikt som finns bakom i modernare lägenheter, vilket kan leda till en vattenskada.                  
Kontakta vårt servicekontor om du behöver montera tillgänglighetsutrustning som t.ex stödhandtag i duschen. Observera att toalettarmstöd alltid skall monteras på WC stolen –inte på väggen bakom!
 
Hemförsäkring
Inbrott, brand eller översvämning kan drabba vem som helst. Du kan t.ex bli ersättningsskyldig om ditt akvarium eller din tvättmaskin börjar läcka och vattnet skadar lägenheten eller grannes egendom. Då är det bra att ha en hemförsäkring.
Kontakta ditt försäkringsbolag.
Förvara inte stöldbegärlig egendom i källarutrymmen eller vindsförråd. Tänk på att fukt kan uppkomma i källarförråd. Placera därför inte föremål direkt på golv eller mot vägg.
 
Källsortering
Viktigt är att tänka på när det gäller källsortering är att inte blanda olika material och att förpackningar som slängs är rengjorda. I övrigt följ anvisningar i soprum/på sopstation. Miljöfarligt avfall, batterier, kemikalier etc skall lämnas på den allmänna sopstationen. Där lämnar man även kostnadsfritt färgrester, elektronikavfall, möbler, sten, betong, jord och trädgårdsavfall mm.
Måla och tapetsera
Hyresvärden är skyldig att måla och tapetsera med skäliga tidsmellanrum. Detta hindrar dock inte att du på egen bekostnad målar och tapetserar i din lägenhet. Kontakta dock ALLTID ditt servicekontor innan du börjar! Arbetet skall vara fackmannamässigt utfört. Du kan bli ersättningsskyldig om du flyttar om arbetet är slarvigt gjort eller du använt fel felaktigt material eller valt extrem färgsättning.
 
Ohyra
Enl. bestämmelserna i hyreslagen måste du omedelbart anmäla till hyresvärden om du upptäcker ohyra i din lägenhet –se felanmälan.
Snöröjning
 
Leny svarar för att alla gemensamma gång- och körytor är snöröjda och halkbekämpade. Vi har dock ingen möjlighet att påbörja snöröjning på alla fastigheter samtidigt utan prioriterar efter bästa förmåga. Vi har även att ta hänsyn till bullerrestriktioner före kl 06.00 nära bostadsfastigheterna. Vi köper in hjälp när nederbörden är så stor att våra egen resurser inte räcker till. Vid dessa tillfällen händer det dock att alla större maskiner blir upptagna på liknade arbete inom samhället. Det är viktigt att du framför dina synpunkter och klagomål till vårt kontor och inte till våra vaktmästare.                            
Bor du i marklägenhet framgår det av ditt kontrakt om du själv svarar du själv för att snöröja och halkbekämpa gångarna fram till din ytterdörr och ditt förråd.
 
 
LENY Fastighets AB
Gamla Torg 5

275 30  SJÖBO
Besöksadress:
Gamla Torg 5
275 30  Sjöbo
Öppettider:
Mån,Tis,Ons, 10.00-15.00 (Tor: -17.00,      Fre -12.00)
Lunchstängt: 12.00-13.00


Dag före röd dag stänger vi kl 12.00
Telefon: 0416-192 90  
E-post: info@leny.se