KUNDTJÄNST 0416 - 192 90

Projekt Norra Promenaden Kv Mejeriet 17, Adress Lagmansgatan 2/Kyrkogårdsgatan Ystad

Under uppbyggnad

Information om fastigheten

Läge LENY äger sedan 2015 Postterminalen på Kyrkogårdsgatan i Ystad. Postterminalen köptes med planen att riva denna för att bygga hyresrätter på tomten. För att kunna göra detta är en ändring av detaljplanen nödvändig. Ansökan om en ändring skickades in i augusti 2015. Ystad Kommun påbörjade arbetet med en ny detaljplan sommaren 2016. Den nya planen antogs i fullmäktige 14 mars 2018 men överklagades därefter till Mark & Miljödomstolen som avslog överklagandet den 10 april 2019. Parallellt med Detaljplanearbetet förs diskussioner med vår hyresgäst Post Nord där vi tillsammans försöker hitta en ny lokal för deras verksamhet. Till denna fråga är löst har vi ingen tidsplan för när detta projekt kan påbörjas. Den nya detaljplanen medger byggnation av två huskroppar i 3-5 våningar sammanbundna med ett underjordiskt garage. Tanken är att huset skall innehålla ca 43 st lägenheter fördelade på 2:or och 3:or. Vår förhoppning är att projektet kan påbörjas runt årsskiftet 2020/21 och ha en inflytt till sommaren 2022.
Typ Hyreslägenheter i flerbostadshus. 3-5 våningar med hiss.
Fastighet Kv Mejeriet 17
Storklek 43 st lägenheter fördelade på 2:or och 3:or
Uteplats Balkong
Parkering Underjordiskt garage

Location

Bilder