Allmänna utrymmen

Entréer och våningsplan i trapphus får inte användas för lek eller som uppehållsplats. Trapphus och källare/vindsgångar och dylikt ska kunna användas vid utrymning i samband med brand och olycksfall. De ska också kunna städas. Därför får de inte användas som förvaringsplats för cyklar, mopeder, barnvagnar, leksaker, skor och andra personliga ägodelar. Inte ens dörrmattor utanför den egna lägenhetsdörren är tillåtet eftersom en dörrmatta lätt kan ta eld och branden sprider sig via ytterdörren till din lägenhet på kort tid. Med din dörrmatta innanför din lägenhetsdörr blir det även enklare att hålla trapphuset rent och snyggt. Och samtidigt minskar du risken för brand i trapphuset.

Rökning är förbjuden i alla allmänna utrymmen.

Ytterdörr till trapphus med portlås/porttelefon samt dörr till vind, källare, soprum, förråd och dylikt ska alltid lämnas stängda och låsta. Ytterdörr till trapphus utan portlås/porttelefon ska lämnas stängda och låsta klockan 21-06.

Var den här artikeln till hjälp?