Brandvarnare

Av säkerhetsskäl finns det brandvarnare i alla LENY:s lägenheter.

Det är viktigt att brandvarnaren är monterad på rätt sätt och att man regelbundet kontrollerar att den fungerar. Prova helst varnaren varje vecka, till exempel i samband med städning, genom att hålla testknappen intryckt i minst 20 sekunder.

Testknappen provar endast batteriet, ljudsignalen och viss del av elektroniken. Därför bör du även då och då prova funktionen genom att blåsa rök från ett ljus eller en tändsticka mot varnaren. Om brandvarnaren inte fungerar eller om du har någon fråga, kontakta LENY.

Var den här artikeln till hjälp?