Elektricitet

Lägenheten har olika fasta enheter som försörjs med el, till exempel kyl och frys, spis och belysning. För att allt detta ska fungera måste du ha elektricitet till din lägenhet.
Vid elfel i din lägenhet svarar du alltid för lägenhetens porslinssäkringar (proppar) samt automatsäkringar. Det innebär att du ska kontrollera om säkringarna fungerar innan du gör en felanmälan.

Detta gäller även huvudsäkringarna om dessa är tillgängliga. Det är viktigt att alltid ha reservsäkringar hemma.
I lägenheter med jordfelsbrytare återställs denna. Se Jordfelsbrytare.
Om du anmäler elfel i din lägenhet under icke arbetstid och felet är trasig porslinssäkring, utlöst automatsäkring eller jordfelsbrytare får du betala kostnaderna för utryckningen.

Var den här artikeln till hjälp?