Förråd

Till din lägenhet hör ett eller flera förrådsutrymmen. Det kan vara placerat på vind, i källare, i trappuppgång, i lägenheten eller i en byggnad utanför fastigheten.

Använd ditt förråd på rätt sätt;

  • Ditt förråd ska alltid vara låst, även om du inte förvarar något i det.
  • Placera aldrig kartonger och dylikt direkt på betonggolv eftersom det finns risk för fuktskador och att det som du förvarar i kartongen kan bli förstört.
  • Luften på en ouppvärmd vind är att betrakta som utomhusluft. Därför ska du vara mycket försiktig med vad du placerar i ditt vindsförråd. Vid speciella väderförhållanden kan kondens bildas, vilket också innebär att det kan finnas risk för mögelpåväxt. Samma sak gäller för andra ouppvärmda förrådsutrymmen.
  • Eventuella skador täcks inte av din hemförsäkring.
  • Om du har ett kallförråd på vind som du når genom en taklucka i lägenheten, får du endast placera dina föremål på vindens golv. Det är förbjudet att ställa något direkt på isoleringen.
  • Förvara aldrig stöldbegärlig egendom i ditt förråd. Om du drabbas av inbrott, ersätts inte förlust av sådan egendom av din hemförsäkring.
  • Om du förvarar matvaror, frukt och grönt i ditt matkällarförråd, skall det ske i slutna behållare på grund risken att skadedjur lockas dit.
  • I ditt förråd får du inte förvara gods, material eller vätskor som kräver särskilda säkerhetsåtgärder på grund av brand- och miljökrav. Motorfordon, till exempel mopeder, får inte förvaras i förrådet.

Kontrollera med ditt försäkringsbolag om din hemförsäkring även gäller skador på saker som du förvarar där.

Var den här artikeln till hjälp?