Inflyttning

Viktig information till dig som flyttar in

För att underlätta för dig som flyttar in har vi sammanställt information om vad som är viktigt att tänka på inför flytten. Tag del av broschyren ”Välkommen hem”. Nedan följer ytterligare information som du också bör beakta.

Inflyttning

Din lägenhet ska vara tillgänglig för inflyttning senast klockan 12.00 den dag då ditt kontrakt börjar att gälla. Om den 1:e i månaden är en lördag, söndag eller annan helgdag ska lägenheten vara tillgänglig klockan 12.00 första vardagen därefter.

Besiktning

Avflyttningsbesiktning görs av besiktningsansvarig på LENY tillsammans med avflyttande hyresgäst. Flytta inte in i din lägenhet innan du vet att den har besiktigats. Eventuella synpunkter eller anmärkningar på lägenheten ska du snarast anmäla till besiktningsansvarig. Den besiktningsansvarige ansvarar för att de synpunkter du har på lägenheten uppmärksammas och åtgärdas.

Nycklar

Nycklar till lägenhet/garage ska hämtas och utkvitteras hos LENY efter överenskommelse med besiktningsansvarige. Vid inflyttningen får du tre eller fem (beroende på bostadsområde) uppsättningar nycklar till lägenheten. Samtidigt får du också nyckel till tvättbokningskolv och eventuell postbox. Om du flyttar in i en nyare fastighet får du också en tagg. Det är en liten plastbit som man kan öppna valda dörrar med, dvs man behöver ingen nyckel eller kod. Med andra ord så är taggen ett komplement till nycklar. Till vissa källargarage får du också en fjärrkontroll för att öppna porten vid in- och utpassage. Är du i behov av extra nycklar kan du göra en beställning. Nycklarna debiteras. Se under fliken Nyckelhantering.

Flyttbilar

Inne på bostadsområdet får du endast använda mindre flyttbilar. Kör försiktigt så att du inte orsakar skador på gång- och cykelbanor.

Försäkring

För att kunna få ersättning för skador på ägodelar i lägenheten, vinds- eller källarförråd och andra gemensamma utrymmen såsom tvättstuga måste du ha egen hemförsäkring.

El, fjärrväme, telefon, kabel-TV, bredband

Elström Elhandelsföretag väljer du själv oberoende av vem som äger elnätet. Gör du inget val så debiterar elnätsföretaget hela din elkostnad. Om du gör eget val så får du två fakturor ( en från nätföretaget och en från elhandelsföretaget). LENY anmäler till nätägaren vem som flyttar in respektive ut. Bevaka när du får första fakturan att denna är rätt. Inom våra bostadsorter finns följande nätägare:

HÖRBY Kraftringen 020-326100 www.kraftringen.se
SJÖBO Sjöbo Elnät AB 0416-411900 www.sjoboelnat.se
SKURUP Skurups Elverk AB 0411-536200 www.skurupselverk.se
YSTAD Ystad Energi AB 0411-577000 www.ystadenergi.se
VEBERÖD Eon 020-222424 www.eon.se
STAFFANSTORP Staffanstorp Energy staffanstorpsenergi2@staffanstorp.se www.staffanstorpsenergi.se

Telefoni Glöm inte att anmäla flytt av din telefon till din nya lägenhet. Kabel-TV och bredbandsuppkoppling Glöm inte att anmäla flytten till den operatör du har eller vill ha. Se vidare under fliken TV och bredband.

Adressändring

Genom att ringa adressändring 020-979899 eller anmäla adressändringen på deras hemsida www.adressandring.se meddelas de flesta centrala myndigheter om att du har ändrat adress.

Var den här artikeln till hjälp?