Motorfordon

Du får inte köra bil eller andra motorfordon i våra bostadsområden. Vid flyttning får du köra in på området med lätt lastbil, personbilssläp.

Motorfordon får endast parkeras och förvaras på anvisad plats. Absolut inte på grönytor.

Var den här artikeln till hjälp?