Nyckelhantering

Vid inflyttning

Nycklar till lägenhet/garage ska hämtas och utkvitteras hos LENY efter överenskommelse med besiktningsansvarige. Vid inflyttningen får du tre eller fem (beroende på bostadsområde) uppsättningar nycklar till lägenheten. Samtidigt får du också nyckel till tvättbokningskolv och eventuell postbox. Om du flyttar in i en nyare fastighet får du också en tagg. Det är en liten plastbit som man kan öppna valda dörrar med, dvs man behöver ingen nyckel eller kod. Med andra ord så är taggen ett komplement till nycklar. Till vissa källargarage får du också en fjärrkontroll för att öppna porten vid in- och utpassage.

Vid utflyttning

Nycklar till lägenheten, garage, postbox och tvättbokningskolv överlämnas till den besiktningsansvarige i samband med besiktningen. I protokollet ska återlämnade nycklar redovisas och kvitteras. Förlorade nycklar och eventuellt byte av låscylindrar ersättes av hyresgästen.

Utelåst

Om du blivit utelåst kan du be LENY, om personal finns tillgänglig, att öppna för dig med huvudnyckel. Kostnaden för tjänsten är 500 kronor på dagtid. Kvällar och helger är kostnaden 1500 kronor. I övriga fall ska du vända dig till auktoriserad låssmed, som hjälper dig att öppna dörren. Du måste själv betala för låssmedens arbete och nya nycklar.

Förlorade nycklar

Om du tappat bort eller på annat sätt förlorat nycklar ska du vända dig till LENY.

Exempel på kostnad för nycklar och lås:

Nyckel till lägenhetscylindern 200-300 kronor
Byte av cylinderlås från 2500 kronor och uppåt beroende på antalet cylindrar till lägenheten.
Finns flera låscylindrar (t.ex. till terrass- eller balkongdörr) måste även dessa bytas eftersom det ska vara samma låsning inom lägenheten.

Extra nycklar

Är du i behov av extra nycklar (t.ex till anhörig, hemtjänsten, sjukvården m.m.) kan du göra en beställning. Nycklarna debiteras.

Var den här artikeln till hjälp?