KUNDTJÄNST 0416 - 192 90

Ordningsregler

Hyresgästen förbinder sig att:

 • Vårda lägenheten och dess utrustning samt följa de skötsel- underhållsföreskrifter som lämnas av hyresvärden.
 • Genast meddela hyresvärden om det finns brist eller skada i lägenheten som kan leda till allvarliga konsekvenser, exempelvis läckande ledningar och radiatorer, samt om det förekommer ohyra.
 • Se till att installation av tvätt- och diskmaskin i lägenheten utförs på ett fackmannamässigt sätt. Tillstånd krävs av hyresvärden.
 • Ersätta all skada i lägenheten eller fastigheten i övrigt som förorsakats av honom eller personer för vilka han ansvarar.
 • Inte störa andra med oljud och oväsen mellan kl 2200 och kl 0600 och även i övrigt undvika allt annat som kan störa kringboende.
 • Inte sätta upp anslag, skylt eller antennanläggning (gäller även parabol) och heller inte bassäng/pool i eller på fastigheten.
 • Att inte lämna port eller ytterdörr till huset olåst mellan kl 21.00 och kl 06.00 om det saknas porttelefon samt om porttelefon finns se till att port eller ytterdörr ständigt är låst.
 • Inte lämna dörr till vind eller källare olåst.
 • Inte i trapphus eller på annat ställe i fastigheten förvara, placera eller lämna något som kan utgöra risk ur brandsynpunkt, försvåra framkomlighet och städning eller inverka störande ur trivselsynpunkt.
 • Plocka upp efter husdjur och hålla dem kopplade inom bostadsområdet. Så kallad utekatt får inte förekomma. Parkera cyklar och mopeder på anvisad plats.
 • Hantera sopor enligt hyresvärdens anvisningar.
 • Endast använda tvättstuga, tork- och mangelrum i enlighet med hyresvärdens anvisningar.
 • Inte använda entréer, trappuppgångar, hiss, källare eller vind som lek- och uppehållsplats.
 • Inte röka i tvättstuga, trapphus, hiss, källarutrymme eller i andra gemensamma utrymmen i fastigheten.
Var den här artikeln hjälpsam?
Visningar: 468