Persienner

Reparationer och nyanskaffning av persienner bekostas av hyresgästen.

Var den här artikeln till hjälp?