Skador

Om du drabbas av skador på din egendom i din bostad, exempelvis vid brand eller vattenskador, täcker din hemförsäkring kostnaderna. LENY:s egna försäkringar täcker endast skador på själva fastigheten. LENY tar exempelvis kostnaden för fuktskador vid droppande element eller läckande vattenledningar under förutsättning att du själv inte har orsakat skadan och att du omgående meddelat felet till LENY.

Om du upptäcker skador i din bostad eller i fastigheten är du skyldig att rapportera till LENY.

Läs mer om hur du gör en felanmälan.

Var den här artikeln till hjälp?