Störningar

För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av grannarna. Alla är skyldiga att visa hänsyn och välvilja för att alla ska kunna trivas. Det viktigaste av allt är att använda sunt förnuft och att tala med sina grannar.

De flesta konflikter grannar emellan beror på höga ljud. I ett flerfamiljshus kan ingen kräva absolut tystnad. Det är livligare hos en barnfamilj än hos en ensam pensionär och så måste det få vara. Vi ska kunna leva ett normalt liv i våra lägenheter. Vi ska samtidigt inte behöva acceptera för höga ljudnivåer, varken på dagarna eller på nätterna.

Exempel på vanliga störningar är högt ljud från radio, TV och musikanläggning, spel från musikinstrument, högljudd fest och annat oväsen samt djur som inte sköts tillfredsställande. Du som hyresgäst ansvarar också för att dina familjemedlemmar, gäster och inneboende inte uppträder störande.

Den som vid upprepade tillfällen, trots påpekande, stör sina grannar kan bli uppsagd.

För att vi ska kunna hantera dina synpunkter på störningar i ditt boende på ett effektivt sätt ber vi dig sammanställa dina synpunkter i en störningsjournal, som ni hittar här.

Vad kan jag göra om jag blir störd?

 • Tala med grannen eller kontakta LENY´s personal. Upplever Ni situationen hotfull ber vi Er kontakta polisen (vilket är möjligt att göra anonymt).
 • Anmäl till Länsstyrelsen vid bristande djurhållning på telefon: 010-224 10 00 (vilket är möjligt att göra anonymt via tfn samtal). Om situationen är akut kontakta polisen.

 

Vad kan jag göra för att undvika att störa?

 • Håll en dämpad ljudnivå mellan klockan 22.00 och 06.00. De flesta vill ha nattro.
 • Tänk på att TV:n och musikanläggningens ljud ska vara inställt på en lagom nivå. Tänk på hur du ställer dina högtalare. Bara genom att ändra placeringen kan du förhindra att ljudet går in till grannen.
 • Använd hörlurar om du vill lyssna på musik eller när du spelar dator/TV-spel.
 • Försök att undvika att slå igen hiss- eller trappdörrar. Lär barn och ungdomar att trapphusen inte är lekplatser eller uppehållsrum.
 • Informera grannarna i god tid innan du har fest.
 • Rökning är förbjuden i alla allmänna utrymmen som trapphus, hiss och tvättstuga
 • Du får lov att ha husdjur i lägenheten under förutsättning att du tar väl hand om dem och att de inte stör dina grannar. Är du borta på dagarna bör du ha någon som ser till husdjuren.
 • Din hund eller katt skall vara kopplad när den vistas i bostadsområdet. Se till att de inte förorenar i sandlådor och på lekplatser och när du rastar din hund eller katt ska du plocka upp efter den.
 • Ta hänsyn till dina grannar när du grillar på din uteplats. Flytta grillen så långt som möjligt ut från huset och ha en kanna fylld med vatten i beredskap. Har du balkong får du endast använda elektrisk grill.

Var den här artikeln till hjälp?