Strömavbrott

Om strömmen försvinner ska du stänga av den elapparat, som du senast satte på. Sedan kontrollerar du säkringar och byter den som har gått sönder eller slår till automatsäkringen. Om du har jordfelsbrytare ska du även se till att den är påslagen. Om du kontaktar jouren utan att ha kontrollerat om du har jordfelsbrytare så måste du själv betala kostnaderna för jourutryckningen.

Vissa lägenheter (ofta radhus) har även huvudsäkringar som sitter tillsammans med elmätaren i ett fasadskåp. Se till att du har reservsäkringar hemma och kontrollera alltid säkringsstorleken innan du sätter in en ny säkring.

Var den här artikeln till hjälp?