Underhåll

LENY svarar för underhållet i din lägenhet. Följande generella regler gäller för din lägenhet när den ska renoveras.

I nyproduktionen tapetseras det med särskild papperstapet som målas. Målning sker med samma ljusa kulör i samtliga rum.

I äldre beståndet är det tapetserat med vanlig papperstapet eller strukturtapet som är satt kant i kant. Strukturtapeten målas. Om lägenheten är tapetserad med papperstapeter, skarvspacklas dessa och nya papperstapeter sätts upp. Du får själv välja tapet ur en särskilt framtagen kollektion i bestämd prisklass. Om du inte finner någon tapet i detta urval så har du möjlighet att välja dyrare tapet mot pristillägg.

I samband med att väggar målas eller tapetseras så målas även taken.

Vid tapet och färgval får du inte välja skarpa eller mörka kulörer. Tänk på att nästkommande hyresgäst ska kunna möblera lägenheten. Så kallade fondväggar bör undvikas.

Du får tapetsera och måla själv under förutsättning att du inhämtat tillstånd från LENY. Arbetet ska göras på ett fackmannamässigt sätt. Papperstapeter får inte övermålas. Fastställda regler för färgval gäller även när du låter utföra arbetet själv. Taken får endast målas vita. Väggar avsedda för målning får du inte tapetsera. Du får inte måla väggmattor av plast i badrum. Finns vävade väggar i din lägenhet ska dessa målas.

Tänk på att du i samband med att du flyttar kan bli ersättningsskyldig om det uppstår kostnader för att återställa det du gjort.

Du kan inte räkna med att få lägenheten renoverad innan du flyttar in eftersom vi inte kan gå in i den avflyttande hyresgästens lägenhet och påbörja renoveringen förrän den dag kontraktet upphör att gälla.

Läs mer om hur du gör en felanmälan.

Var den här artikeln till hjälp?