Uppsägning av hyresavtal

Normal uppsägningstid för ditt hyreskontrakt är 3 månader. Uppsägningstiden räknas från närmast kommande månadsskifte. Om du t.ex. säger upp din lägenhet den 5 januari räknas uppsägningstiden från och med den 1 februari. Då är du tidigast fri från lägenheten den 1 maj.

Vid dödsfall är uppsägningstiden en månad under förutsättning att uppsägningen görs inom 1 månad efter dödsfallet. Vid senare uppsägning är uppsägningstiden 3 månader.

Uppsägningen ska göras skriftligen. På baksidan av ditt avtal finns möjlighet att göra en uppsägning, men du kan också göra uppsägningen på blankett du finner i anslutning till denna sida.. Du är välkommen in på vårt kontor i Sjöbo för att få LENY:s underskrift på din uppsägning.

LENY har exklusiv rätt att tillsätta ny hyresgäst. Du får inte lägga ut din lägenhet på Blocket m.fl.

Du kan inte påverka uppsägningstiden genom att åberopa att du har ”någon” som vill ha din lägenhet.

 

Var den här artikeln till hjälp?