Utflyttning

Viktig information till dig som flyttar ut

För att underlätta för dig som flyttar ut har vi sammanställt information om vad som är viktigt att tänka på inför flytten. Tag del av broschyren ”Välkommen som hyresgäst” och ”Städtips”. Nedan följer ytterligare information som du också bör beakta.

Utflyttning

Din lägenhet ska vara tömd, städad och tillgänglig för nästa hyresgäst senast klockan 12.00 den dag ditt kontrakt upphör att gälla. Om den 1:e i månaden är en lördag, söndag eller helgdag ska lägenheten vara tillgänglig klockan 12.00 första vardagen därefter.

Städning

När du lämnar din lägenhet ska den överlämnas välstädad till kommande hyresgäst. Om lägenheten inte är ordentligt städad kommer LENY att debitera dig för städkostnaden. Kostnaden för att städa en lägenhet varierar mellan 3000 och 8000 kronor. Du ska ta bort all egendom som tillhör dig från lägenheten, förråd, garage, tomt, uteplats och balkong. Grovavfall såsom gamla möbler, TV-apparater m.m. måste du själv forsla bort till återvinningscentral.

Besiktning

Du ska anmäla din lägenhet för avflyttningsbesiktning. Du bokar tid med besiktningsansvarige på LENY. Du ska själv vara med på besiktningen. Vid besiktningen ska lägenheten och tillhörande utrymmen vara tömda och städade. Vår besiktningsansvarige gör en bedömning av lägenhetens skick. Besiktningsprotokoll upprättas varav du får ett exemplar. Skador och onormalt slitage som noteras i besiktningsprotokollet kan du bli ersättningsskyldig för.

Inför besiktningen informeras den besiktningsansvarige om eventuella skador. Borttagna dörrar m.m. ska återmonteras.

Nycklar

Nycklar till lägenheten, garage, postbox och tvättbokningskolv överlämnas till den besiktningsansvarige i samband med besiktningen. I protokollet ska återlämnade nycklar redovisas och kvitteras. Förlorade nycklar ersätts av hyresgästen. Se fliken om Nyckelhantering.

Flyttbilar

Inne på bostadsområdet får du endast använda mindre flyttbilar. Kör försiktigt så att du inte orsakar skador på gång- och cykelbanor.

Elström, telefon, kabel-TV, bredband

Elström
LENY anmäler till nätägaren vem som flyttar in respektive ut. Bevaka när du får sista fakturan att denna är rätt.

Inom våra bostadsorter finns följande nätägare:

HÖRBY Kraftringen 020-326100 www.kraftringen.se
SJÖBO Sjöbo Elnät AB 0416-411900 www.sjoboelnat.se
SKURUP Skurups Elverk 0411-536200 www.skurupselverk.se
YSTAD Ystad Energi AB 0411-577000 www.ystadenergi.se
VEBERÖD Eon 020-222424 www.eon.se
STAFFANSTORP Staffanstorp Energy staffanstorpsenergi2@staffanstorp.se www.staffanstorpsenergi.se/

Telefon
Glöm inte att anmäla flytt av telefon till din nya adress.

Kabel-TV och bredband
Glöm inte att anmäla flytten till den operatör du har. Se vidare under fliken TV och bredband.

Adressändring

Genom att ringa adressändring 020-979899 eller anmäla adressändringen på deras hemsida www.adressandring.se meddelas de flesta centrala myndigheter om att du har ändrat adress.

Var den här artikeln till hjälp?