Utomhuspooler och studsmattor

På tomten du hyr

Om du vill ha en pool, studsmatta eller liknande på din förhyrda mark, det vill säga tomten i anslutning till din bostad, är du själv fullt ansvarig för detta.

Av säkerhets- och miljöskäl är stora barnpooler inte tillåtna i våra bostadsområden. Maxgränsen är 200 liter vatten och poolkanten får inte vara högre än 20 centimeter.

Tänk på att:

  • poolen bara får stå på den mark som tillhör din lägenhet
  • du ansvarar för att inget händer dina egna barn eller andras. Som ägare av pool är du juridiskt ansvarig för att det inte händer någon olycka.
  • det är inte tillåtet att fylla poolen med varmvatten från lägenheten.
  • när du häller ur vattnet ur poolen måste du se till att vattnet inte orsakar skador på fastigheten. Du kan bli ersättningsskyldig för alla eventuella skador.
  • du inte stör dina grannar vid användning av lekutrustning, vid bad och så vidare.

PÅ LENYs mark

Som markägare är vi på LENY ansvariga för lekredskap som till exempel studsmattor, badpooler och liknande som ställts upp på allmän eller gemensam mark, det vill säga marken mellan husen. Det gäller oavsett om det är vi som har ställt dit utrustningen eller inte. Eftersom vi inte kan bevaka att användning sker på ett korrekt sätt kan vi inte heller ta ansvaret. Därför är det inte tillåtet att ställa upp liknande anordningar på gemensam mark. Om vi upptäcker att någon brutit mot regeln transporterar vi bort anordningen och förvarar den för avhämtning.

Var den här artikeln till hjälp?