KUNDTJÄNST 0416 - 192 90

Snart byggstart och start försäljning

Under augusti månad har vi erhållit bygglov för våra planerade 28 st kedjehus. Hösten 2018 vann Leny en tilldelning av två kvarter i en markanvisningstävling som Ystad Kommun utlyst för den senaste (och sista!) etappen innan Nybrostrands golfklubb. Vi har ritat 28 st yteffektiva mindre kedjehus. 2 st 2 Rok, 24 st 3 Rok och 2 st 4 Rok, samtliga med ett eget garage.

Avsikten är att sälja dessa som äganderätter, vi kommer att börja sälja husen i det kvarteret som vi planerar att ha klart för inflyttning till sommaren 2019. Det andra kvarteret byggs parallellt med inflyttning hösten 2019. Upphandling material och installationer pågår och vi beräknar ha dessa klara i samband med vår planerade byggstart 15/9. Vi kommer gå ut med ett komplett informationsunderlag i samband med detta där vi dels presenterar husen med ritningar och visuella bilder samt även priserna.

Vi kommer även att presentera hur försäljningsprocessen kommer gå till och var man kan vända sig om man är intresserad.