KUNDTJÄNST 0416 - 192 90

Kv Lillö 2 (Nya bilder från fastigheten)

Vi har nu tillträtt fastigheten Lillö 2 på Regementsområdet Ystad

I samband med att Ystad Kommun Industrifastigheter gjorde en ny detaljplan för deras fastighet Kv Lillö 1 som ligger söder och väster om skridskodammen passade Ystad Kommun på att stycka av en del av sandskogen och göra en ny fastighet Kv Lillö 2.

Tomten är på 2.310 m2 och får byggas med nio våningar + vind. Vi väntar in förslag från två arkitektfirmor på hur huset skall utformas.

Vi avsikt är att huvudsakligen bygga hyresrätter.

På tomten finns en betongplatta som skyddade marken då militärerna tankade sina fordon precis på denna ytan. Vi kommer riva betongplattan i maj månad och söka bygglov för det nya huset under hösten 2021. Målet är att vi skall kunna starta projektet under 2022.