KUNDTJÄNST 0416 - 192 90

Ny fastighet i Harlösa

LENY har skrivit kontrakt på fastigheterna Harlösa 44:224 och Harlösa 44:225 med adress Stationsvägen 11 mfl i Harlösa. Fastigheterna inrymmer fem friliggande villor på 109-120 kvm samt 5 st parhus med lägenheter på 67-81 kvm, totalt 15 st lägenheter med en total yta om 1.343 kvm. Husen byggdes 1993 som en bostadsrättförening. När denna ganska direkt efter färdigställandet gick i konkurs, köptes den av Bertil Persson vars dödsbo nu säljer till oss. Att etablera oss i Harlösa stämmer väl med vår strategi att satsa i pendlingsorter upp till 40 minuter från Lund eller Malmö som samtidigt ligger inom nära avstånd från Sjöbo. Harlösa nås på 18 minuter från Sjöbo och har 27 minuter till Lund. Tillträdet är den 29/11.