KUNDTJÄNST 0416 - 192 90

Ny fastighet på Västergatan, Sjöbo

LENY har den 2/1 köpt fastigheten Arbetet 25 med adress Västergatan 5 i Sjöbo. Fastigheten är en ren kommersiell fastighet och har bl.a Apoteket AB och Maglebergs Smådjurspraktik & Butik som hyresgäster.

Säljaren Rolf Ekblad har ägt och förvaltat fastigheten sedan 1969 och var angelägen att lämna över till en ny ägare som har samma höga ambitioner som han själv haft att sköta den framöver.

För LENYs del så får vi en väl underhållen fullt uthyrd fastighet med fina hyresgäster. Tomten vetter även mot Hotellgatan som gränsar till vår avrivna fastighet Kv Arbetet 26 och när en byggnation på denna blir aktuell så kan vi förhoppningsvis göra denna del av fastigheten attraktiv. Fastigheten har en lokalyta på 958 kvm och efter köpet uppgår bolagets kommersiella ytor till 41.116 kvm.